Delegation@Work

Delegation@Work: Програма за развитие на умения за делегиране

Практическа програма, предназначена за мениджъри, насочена към придобиване и укрепване на уменията за делегиране.

Подходящи участници

 •    Ръководители и мениджъри, които имат нужда да укрепят уменията си за делегиране
 •    Мениджъри, които искат да разберат как могат да увеличат максимално ползите при взаимодействието с подчинените си чрез делегиране
 •    Мениджъри и ръководители, участващи в развитието на компетентностите на екипа, чрез делегиране

Какво получават участниците и компанията?

 •      Те ще разберат принципите на ефективното делегиране
 •      Те ще се научат как да използват делегирането продуктивно
 •      Те ще знаят подходящия момент за делегиране
 •      Те ще разберат правилните задачи на делегиране
 •      Те ще разберат важните моменти в целия процес на делегиране, както и правилните действия за всяка стъпка
 •      Те ще идентифицират различните индивидуални подходи съобразно компетентността и типът делегат
 •      Те ще разберат ползите от делегирането за развитието на служителите, мотивацията и тяхната въвлеченост в работния процес
 •      Организацията получава мотивирани служители с високо ниво на доверие в управлението
 •      Получава по- ефективен екип, способен да формулира и изпълнява много по-съгласувано и последователно визията в организацията
 •      Компанията ще поддържа и използва много по-добре талантите в организацията
 •      Повишава се производителността на служителите чрез оптимизиране на екипните задачи и осигуряване на необходимата подкрепа за постигане на целите
 •      Подобряване на времето за пускане на пазара на стратегически инициативи
 •      Повишаване на отговорността и ангажираността на служителите към възложените им задачи
 •      Мениджърски екипи, способни да се възползват от възможностите чрез единен подход в делегирането, на всички нива на управление

Съдържание

 •      Как постигаме резултати, адресиране на задачите, разбиране на собствения стил на работа, ценности и вярвания (кратко)
 •      Основни принципи на делегирането
 •      Моят стил на делегиране
 •      Мотиви, Предизвикателства, Ползи
 •      Авторитети, Отговорности, Изпълнение
 •      Нива на делегиране
 •      Процесът на делегиране
 •      Трудности при делегирането
 •      Свързани умения (обратна връзка и коучинг)
 •      Създаване на собствен план за придобиване на способности за делегиране

Лектори

Обучението се провежда от лектори с подходящ бизнес опит

Запишете се на този курс

Желаете ли да участвате в курсът „Delegation@Work“? Или желаете да го организираме във Вашата компания? Изпратете ни е-мейл на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., или се обадете на +359 878 800 506

Аксиома Солюшънс България ООД

Варна, Хан Кубрат 9

training@axioma-solutions.co.uk

+359 878 800 506

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

©2019 Axioma Solutions. All Rights Reserved.
Designed by Centriqa Marketing Bureau