Leadership@Work

Leadership@Work - Обучение по „Лидерство базирано на действието“

 

Leadership@Work е курс, разработен и предоставен на базата на материали и методи на Джон Адеър. Структурата на курса е призната, упълномощена и акредитирана от Adair International и държи в основата си модела ACL (Action Centered Leadership), който определя отговорностите на лидера по отношение на Задачата, Екипа и Индивида.

Курсът предлага набор от знания с практическа приложимост за развиване на лидерските умения, необходими на всеки успешен ръководител. Този курс ще ви помогне да изградите високоефективен екип, задвижван и ръководен от личния пример, с основен фокус върху постигането на резултати, равносилни на зададените цели.

Участници

За тези, който искат да развият ръководни умения

 •      Мениджъри и директори
 •      Ръководители и координатори на екипи
 •      Мениджъри на проекти
 •      И тези организации и индивидуалности, които имат отговорността да идентифицират (откриват), развиват и обучават бъдещи лидери

Какво получават участниците в курса?

 •      Научават как да станат успешни лидери
 •      Научават как да развият и приложат работата с екипа, сътрудничеството и екипния дух
 •      Научават как да открият индивидуалния подход към всяка отделна личност по отношение на сътрудничество, мотивация и ефективност
 •      Научават как да използват ефективно ресурсите на екипа според личните таланти и способности на всеки член на екипа.
 •      Научават как да мотивират екипа, да поддържат екипа и да насърчават разбирането и следването на общите ценности.

Цена

350 евро/участник без ДДС

„С нетърпение очакваме да се видим на курса, който е акредитиран като функционално лидерски, базиран върху ACL моделът на Джон Адеър“

„По време на курса ще предоставя на участниците лесна за разбиране и прилагане метода, с която те по-лесно да ръководят своят екип към успех.“

Мариян Щирбеску – ACL Акредитиран лектор

Съдържание

Подходи в лидерството:

 •   Лидерство базирано на лични ценности
 •   Ситуационно лидерство
 •   Функционално лидерство

Общите нужди на Задачата, Екипът и Индивида

Функците на лидерството

 •   Дефиниране, планиране, инструктиране, контролиране, подкрепа, мотивация и оценка и задаване на пример, който да бъде следван.
 •   Ролята на лидера
 •   Сателитни теории

o   Maslow

o   Hersberg

o   McGregor

o   Tannenbaum & Schimdt

o   Мотивацията според Джон Адеър

Какво е Leadership@Work?

В съществуваща ситуация на силна конкуренция, лидерството се счита за ключов елемент от развитието на организацията.

Въпреки доскорошното вярване, че лидерството е вродено качество, специалистите по лидерство доказват, че лидерските способности могат да се развиват чрез обручения и използване на доказани практики, като по този начин преодолеят вродените личностни ограничения.

Leadership @ Work е курс, разработен и провеждан на базата на материали и методи на Джон Адаър. Структурата на курса е призната, упълномощена и акредитирана от Adair International и държи в основата си модела ACL (Action Centered Leadership), който определя отговорностите на лидера по отношение на Задачата, Екипа и Индивида.

Авторът на модела, Джон Адеър, е първият професор по лидерство в света, който демонстрира, че лидерството може да се научи. Неговият модел, известен също като „Трите Кръга на Лидерството“, обединява качествата, различните подходи/действия, ситуации и функции, които лидерът използва.

Курсът предлага набор от знания с практическа приложимост, спомагащи развиването на лидерски умения. Този курс ще ви помогне да изградите и поддържате ефективен екип, задвижван и ръководен от личния пример. Основният акцент е върху постигането на резултати в съответствие със зададените цели и визията на организацията.

Участници:

За тези, които искат да подобрят лидерските си умения

 •   Мениджъри и директори
 •   Координатори на екипи
 •   Обучаващи и коучинг инструктори

Какво получават участниците ?

 •   Ще научат как да станат по-успешни лидери
 •   Ще научат как да развиват работата в екип, коопериране и да поддържат екипен дух
 •   Ще научат как да откриват правилния подход към всеки индивид в екипа по отношение на координиране, мотивация и ефективност
 •   Ще научат как да използват ефективно ресурсите на екипа според личните таланти и способности на всеки член на екипа.
 •   Ще научат как да мотивират екипа, да поддържат екипа и да насърчават разбирането и следването на общите ценности.

Съдържание

Подходи в лидерството

 •   Общи нужди на Задачата, Екипът и Индивида – трите кръга
 •   Лидерство базирано на личностните качества
 •   Ситуационно лидерство
 •   Функционално лидерство
 •   Функциите на лидерството

o   Дефиниране, планиране, инструктиране, контролиране, подкрепа, мотивация и оценка и задаване на пример, който да бъде следван.

 •   Ролята на лидера
 •   Сателитни теории

o   Maslow

o   Hersberg

o   Mc Gregor

o   Tannenbaum &Schimdt

o   Мотивацията, от гледна точка на Джон Адеър

Всички участници получават безплатно книгата на Джон Адеър – „Как се създават лидери“

Запишете се:

Желаете ли да участвате в курсът „Leadership@Work“? Или желаете да го организираме във Вашата компания? Изпратете ни е-мейл на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., или се обадете на +359 878 800 506

Аксиома Солюшънс България ООД

Варна, Хан Кубрат 9

training@axioma-solutions.co.uk

+359 878 800 506

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

©2019 Axioma Solutions. All Rights Reserved.
Designed by Centriqa Marketing Bureau