Sales@Work

Sales@Work - способи при продажби с добавена стойност

Sales@Work е специализиран курс за служители със среден опит в B2B продажбите, които искат да развият и подобрят търговските си умения, както и да придобият увереност.

Курсът се фокусира върху структурата на продажбения процес. Изследва различните техники за учене и ключовите принципи в продажбите. Изучава общовалидни работни процеси, които ще помогнат на участниците в курса да се адаптират лесно към всяка ситуация, да постигнат лична увереност и да развиват своя талант.

По време на обучението, участниците ще научат как да подхождат към потенциалните клиенти, как да управляват търговските преговори, да преодоляват препядствята и как ефективно да се справят с възраженията на клиентите.

Като допълнение, участниците ще научат как ефективно да затворят цикъла на продажба, използвайки добавена стойност, съобразена с клиента и неговите нужди.

Основни участници

 •      Търговски ръководители
 •      Вътрешни продажби
 •      Служители средно ръководно ниво в търговски отдели
 •      Предприемачи
 •      Служители със среден опит в продажбите
 •      Търговци, които са участвали в други подобни курсове и искат да научат модерни техники в продажбите

Други подходящи участници

 •      Служители в маркетинг отдели
 •      Служители, които работят съвместно с търговци
 •      Представители на отдели по поддръжка (техници, сервизни, логистици, финансисти и др.)
 •      Търговци, искащи да подобрят подхода си в продажбите
 •      Шефове на малки и средни компании

По време на курса, участниците ще

 •      Придобият знанията и уменията, необходими на всеки професионален търговец
 •      Разберат как купуват клиентите
 •      Научат нови инструменти в продажбите, които да увеличат шанса за затваряне на сделки(ръст на продажбите) и да си помогнат в постигането на зададените месечни цели.
 •      Придобият способността да създават стойност за клиента
 •      Научат формулата на успешното и последователно търговско проследяване
 •      Научат рецептата за продажба, адаптирана към всяка ситуация и личностни качества
 •      Разбират възраженията на клиентите и как да се справят с тях(общи принципи и различни частни случаи, които участниците споменават)
 •      Упражнят придобитите умения чрез практически упражнения
 •      Ще имат шанса да се освободят от най- честите „болести“ – грешните предположения, несериозни търговски оферти без последващ контакт

Съдържание

 •      B2B продажби, съобразени с особеностите на пазара
 •      озицията на търговеца в компанията, ключови фактори за успех
 •      Времева рамка на продажбата, цена и различни подходи в продажбите
 •      Моделът „Продажба базирана върху стойност“
 •      Нужди, рискове, цели, причини за купуване
 •      Търговски процес:

o   Търсене на Клиенти

o   Създаване на Възможности

o   Търговски преговори

o   Пречки

o   Искане на референции

 •      Техники за идентифициране е справяне с възражения
 •      Превантивен подход

Лектори

Курсът се извършва от обучители с опит в ръководни позиции в продажби и маркетинг в компании с национална и международна дейност.

Запишете се

Желаете ли да участвате в курсът „Sales@Work“? Или желаете да го организираме във Вашата компания? Изпратете ни е-мейл на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , или се обадете на +359 878 800 506

Аксиома Солюшънс България ООД

Варна, Хан Кубрат 9

training@axioma-solutions.co.uk

+359 878 800 506

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

©2019 Axioma Solutions. All Rights Reserved.
Designed by Centriqa Marketing Bureau