Time@Work

Time@Work: Интелигентно управление на времето базирано на спазване на обещанията

Всички искаме да сме ефективни и продуктивни на нашето работно място, като същевременно имаме нужда да инвестираме време и за личния живот. За съжаление е трудно да определим с точност личните и професионалните приоритети, както и организирането на списъка със задачи ефективно, така че да постигнем топ форма в изпълнението им.

Времето е изчерпаем източник. За да постигнем очакваните от нас резултати в професионален и личен план, е нужно да използваме времето ефективно. Тъкмо за това ефективният контрол на времето е ключов елемент. С присъствието си на семинара Time@Work в Лондон, участниците ще научат как се разпознават основните трудности свързани с използването на времето и кои техники да използват, за да го контролират.

Time@Work е курс, насочен към по-бързото прехвърляне на знания към учащите. Структуриран е в съотношение 60% - 40% практически упражнения – теоретична част, за да се постигне ефективно научаване на техниките за управление на времето и представените концепции.

Time@Work включва индивидуални и групови практически упражнения, за придобиване на по-пълно опознаване на техниките и уменията, които се използват често в Time Мениджмънта. Освен това съдържа ясни понятия, които се проверяват периодично, за да се помогне на участниците да постигнат целите си. Тази информация може да се използва още на следващия ден – в бизнес дейностите или в личния живот.

Подходящи участници:

За тези, които искат бързо да научат основните техники на Time Мениджмънта:

 •      Служители
 •      Мениджъри
 •      Проектно заети служители
 •      Директори

Препоръчваме кърса за служители от следните отдели: Продажби, Маркетинг, Обслужване на клиенти, Човешки ресурси, Административен/Доставки и IT

Какво получават участниците?

 •      Ще могат да правят разлика между вземане на решение на личностно ниво и екипно ниво
 •      Ще придобият способността да идентифицират подходящите решения нужни за постигането на поетите срокове и ангажименти
 •      Ще придобият нов поглед върху управлението на времето
 •      Ще опознаят основните техники за менажиране на времето
 •      Ще придобият умения за разпознаване на факторите, които влияят на ефективното използване на времето
 •      Ще научат как да приоритизират
 •      Ще открият важността на делегирането
 •      Ще се научат как да използват технологии, които да им помагат в ежедневните служебни и лични дейности
 •      Ще подобрят способността си да спазват сроковете, с които са се ангажирали.

Съдържание

 •      Time@Work метод
 •      За времето и неговото менажиране

o   крадци на времето

o   анатомия на грешката

 •      Планиране на дейностите свързани с времето

o   цели, разяснения, списъци

o   активности, действия и план за действие

o   Анализ на ефекта „Парализа“

o   Техники за приоритизиране: Естествено приоритизиране, Използване на списък с приоритети, принцип на Парето, Метод на Айзенхауер, Матрицата „Важно-Спешно“, Метод за приоритизиране ABC(дневно, седмично, месечно)

o   Резултати от планиране

o   правила при работа с работен списък

 •      Ефективно изпълнение на задачи

o   Управление на почивките/паузите, управление на закъсненията, делегиране на задачи, Умишлено забавяне, Мултитаксинг, Оценяване на деня

 •      Техники за приоритизиране и планиране за напреднали: Приоритети след оценяване, последователност, наложен приоритет, определяне на времеви рамки и срокове, преговори при определяне на краен срок.
 •      Управление на срещите

o   Подготовка за среща, Провеждане на среща, Планиране на срещи, времетраене на срещи

 •      Лична продуктивност

o   принцип на категорийността, „Парализа“, как да излезем от „Парализа“, Личностно развитие, Управление на стрес

 •      Използване на специализиран софтуер за управление на времето

Лектори

Обучението се провежда от лектори с подходящ бизнес опит

Запишете се на този курс

Желаете ли да участвате в курсът „Time@Work“? Или желаете да го организираме във Вашата компания? Изпратете ни е-мейл на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., или се обадете на +359 878 800 506

Аксиома Солюшънс България ООД

Варна, Хан Кубрат 9

training@axioma-solutions.co.uk

+359 878 800 506

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

©2019 Axioma Solutions. All Rights Reserved.
Designed by Centriqa Marketing Bureau